Skip to Content

Bentäthetsmätning

Benskörhet eller osteoporos är vanligt förekommande, framför allt hos kvinnor efter klimakteriet.

Faktorer som ärftlighet, kalk- och vitaminfattig kost, rökning och brist på motion innebär en ökad risk att drabbas av benskörhet. Även speciella sjukdomar kan ge upphov till benskörhet.

För att undersöka benskörhet kan man göra en bentäthetsmätning. Ju lägre bentäthet desto större är risken för benbrott. Benskörhet upptäcks ofta genom att man drabbas av en benskörhetsfraktur.

 

Om bentäthetsmätningsundersökning 

Före

Inga särskilda förberedelser behövs. Under undersökningen får du inte ha smycken, kläder med metallknappar eller liknande på dig eftersom det kan påverka mätresultatet.

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

Under

Du får ligga på en brits med en röntgenapparat ovanför dig. Röntgenapparaten rör sig fram och tillbaka över kroppen för att samla in information om ditt skelett.

Den vanligaste metoden att mäta bentäthet är en form av röntgenteknik som kallas DEXA. Vid undersökningen mäts bentätheten på ett eller två ställen på skelettet, till exempel höften eller ländryggen. Sedan jämförs ditt mätvärde med normalvärdet i den åldersgrupp som du tillhör.

Undersökningen är väldigt enkel och tar ungefär 20 minuter. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 1 vecka från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering eller behöva beställa gamla bilder för jämförelse för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Karianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Lars Ahlander

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg, Sophiahemmet och Vällingby

Narine Geghamyan

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Aleris Röntgen

Kom i håg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >

Back to top