Synpunkter och klagomål

362787.jpg

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete.

I första hand vill vi att du tar kontakt med respektive enhetschef. Kontaktuppgifter hittar du under "Vi tar hand om dig" längre ner på sidan. Du kan även kontakta:  

Patientnämnden

Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Du skriver dit och berättar vad som hänt och vilka som varit inblandade. Ange då ditt personnummer, namn och adress. Patientnämnden kan begära in yttrande från vården i ditt ärende. Hemsida Patientnämden i Stockholm och Patientnämnden i Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kan du (som bor i Stor-Stockholm) ta kontakt med om du har synpunkter på vårdens tillgänglighet eller dina rättigheter som patient, se www.sll.se.

Patientskadeförsäkringen LÖF

Patientskadeförsäkringen LÖF (Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag) kontaktar du om du vill ansöka om ersättning för skada som uppstått av undersökning, vård eller behandling. Kontaktuppgifter: 

Telefon 08- 551 010 00 (vx), www.patientforsakring.se 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Den 1 januari 2011 trädde nya Patientsäkerhetslagen i kraft. Den nya lagens syfte är att främja patientsäkerheten och innebär bland annat att Socialstyrelsen nu har tagit över hanteringen av patienternas klagomål på vården. Det är Inspektionen för vård och omsorg du kontaktar du om du vill anmäla en händelse. www.ivo.se