Skip to Content

Aleris Röntgen Sophiahemmet

Aleris Röntgens verksamhet vid Sophiahemmet övergår till Unilabs Röntgen den 2/2-2019

Har du fått en remiss för undersökning till oss, som inte har utförts före den 2 februari 2019, så kommer remissen att överföras till Unilabs Röntgen.


Aleris Röntgens mammografiverksamhet på Sophiahemmet avslutades den 25 januari 2019 och flyttar till Aleris Röntgen på Sabbatsberg. Vi räknar med att börja kunna ta emot patienter där för mammografi under februari månad. Obs! Aleris Christinakliniken finns kvar precis som tidigare på Sophiahemmet.


Vi tackar våra patienter och remittenter för förtroendet under den tid vi har drivit verksamheten på Aleris Röntgen vid Sophiahemmet och hälsar er fortsatt varmt välkomna till oss på Aleris övriga röntgenenheter.


Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss efter den 2 februari 2019 kontakta Aleris Röntgen Sabbatsberg.

Back to top