Skip to Content

Rudans Psykosociala mottagning Barn och Ungdom

Är ditt barn eller ungdom ledsen och orolig? 

Vi erbjuder både effektiv psykologisk behandling och stödjande samtal för både
barn och föräldrar.

Is your child or youth anxious and upset?

Free help is available from child psychologists with years of experience at Aleris Rudans vårdcentral. We offer effective psychological treatment and supportive discussions for both children and parents.

Here you can find information in different languages>


Anna Schwartz

Tf. Verksamhetschef

Aleris Rudans Vårdcentral

Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top