Skip to Content

Efterstarr

När man opereras för grå starr avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts med en konstgjord lins. Bakom linsen kvarlämnas en kapsel, som ett stöd för den konstgjorda linsen. Denna kapsel kan bli grumlig, så kallad efterstarr, på samma sätt som linsen blir grumlig när man får grå starr.

Symtomen är även desamma som vid grå starr. Sämre syn, ljuskänslighet, sämre avståndsbedömning med mera.

Efterstarr är ganska vanligt, cirka 20 % som opereras för grå starr bildar efterstarr. Det kan uppkomma strax efter ingreppet, men oftast dröjer det något till några år innan symtomen visar sig.

Efterstarr behandlas enkelt med en speciell laser, YAG-laser, och är klart på några minuter. Behandlingen görs vid ett vanligt läkarbesök och är helt smärtfri. Innan behandlingen ges en ögondroppe som vidgar pupillen. Det är därför olämpligt att köra bil efter behandlingen.

Efter behandlingen återställs vanligtvis synen till samma nivå som när det var bäst efter gråstarroperationen.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top