Skip to Content

Astma och allergi hos barn

Till våra astma- och allergimottagningar är barn och ungdomar mellan 0-18 år välkomna. En utredning av ett barn med misstänkt astma eller allergi brukar gå till så att läkaren först går igenom barnets sjukdomshistoria.
 

Sedan genomförs några medicinska undersökningar, som till exempel pricktest, blodprov, NO-mätning och olika lungfunktionsmätningar. Utifrån resultatet av undersökningarna avgör läkaren tillsammans med barn och förälder vilken typ av behandling som är lämplig.

På en mottagning för astma och allergi kan du också få hjälp med utredning och behandling av eksem, födoämnesallergi, hösnuva, nässelutslag och allergiska mag-, tarmbesvär. På vissa mottagningar erbjuds vaccinering mot pollen och pälsdjur.

 


Back to top