Skip to Content

Allergi mot kvalster

Kvalster är ett litet spindeldjur i vars avföring det finns ett ämne som är starkt allergiframkallande. Kvalster behöver fukt och värme för att överleva. Det här gör att förekomsten av kvalster i bostäder varierar mycket.

I torra och kalla miljöer trivs inga kvalster. Faktum är att det bara är i en liten andel av alla hushåll som kvalster överhuvudtaget förekommer. Dessa bostäder har som regel problem med fukt och dålig ventilation.

I Skåne och på Västkusten, samt i många länder söderöver, är klimatet sådant att kvalster är vanligt förekommande även i hus som inte har problem med ventilationen. Kvalster trivs bäst i sängen där det är varmt och gott om mat (hudflagor från människan).

Vanliga symtom

Om man utvecklat en allergi mot kvalster är de vanligaste symtomen (oftast nattlig) nästäppa, astma, försämring och kliande eksem. Det ska dock nämnas att alla dessa tillstånd oftast ger mest symtom på nätterna och att kvalsterallergi vanligtvis inte är orsaken.

Diagnosticering

Diagnos sker med i första steget allergidiagnostik för att påvisa om allergi föreligger. Eftersom kvalster är så ovanligt i Uppsala tycker inte vi att det räcker med ett positivt pricktest eller RAST för att sätta in åtgärder.

Överkänslighet utvecklas där kvalster finns

I själva verket är det ganska vanligt att man utvecklat en överkänslighet mot kvalster utomlands t.ex på semesterresa eller om man invandrat. Denna har sedan inte någon praktisk betydelse eftersom man inte utsätts för kvalster här. Jämför t.ex en björkpollenallergiker som inte har besvär på vintern.

I de fall när vi får ett positivt allergitest mot kvalster går vi vidare och försöker påvisa kvalster i hemmet, via miljömedicin som dammsuger efter kvalster i sängen. Om man finner kvalster är den första åtgärden att ordna ventilation/fuktskador eller att flytta. I andra hand finns det kvalsterskydd att köpa.

Mögel

Några ord också om mögel. Många människor tror att de är mögelallergiska eftersom de mår dåligt i inomhusmiljöer där det finns mögel. Det är inte någon allergi. Mögel inomhus är däremot en indikator på att det finns problem med fukt. Fukt kan i sin tur frisätta ämnen från byggnadsmaterial och färger som i sin tur ospecifikt retar och irriterar slemhinnorna ungefär på samma sätt som tobaksrök.

Det går dock att vara allergisk mot mögel. Det rör sig om utomhusmögel som är ett svagt allergen och har en kort blomningstid på hösten. Det kan hos enstaka individer orsaka ofta lätta besvär. Personer med mögelallergi är dock som regel betydligt mer allergiska mot andra saker som pälsdjur och pollen vilket ger betydligt mer besvär.
Back to top