Skip to Content

Allergitest

I praktiken finns det två sätt att diagnostisera allergier, pricktest och allergiblodprov. Båda har sina för- och nackdelar.

Om det är torrt och kallt trivs inte kvalster. Det är bara i en liten andel av alla bostäder som kvalster överhuvudtaget förekommer. Dessa bostäder har som regel problem med fukt och dålig ventilation.

I Skåne och på Västkusten, samt i många länder söderöver är klimatet sådant att kvalster är vanligt förekommande även i hus som inte har problem med ventilationen. Kvalster trivs bäst i sängen där det är varmt och gott om mat (hudflagor från människan).

Symtom

Om man utvecklat en allergi mot kvalster är de vanligaste symtomen nästäppa (oftast nattlig), astma, försämring och kliande eksem. Det ska dock nämnas att alla dessa tillstånd oftast ger mest symtom på nätterna och att kvalsterallergi vanligtvis inte är orsaken.

Diagnostik

Diagnos sker med i första steget allergidiagnostik för att påvisa om det finns en allergi. Där kvalster är ovanligt räcker det inte med ett positivt pricktest eller RAST för att sätta in åtgärder.

Överkänslighet utvecklas där kvalster finns

I själva verket är det ganska vanligt att man utvecklat en överkänslighet mot kvalster utomlands till exempel på semesterresa eller om man invandrat. Denna har sedan inte någon praktisk betydelse eftersom man inte utsätts för kvalster här. Jämför till exempel en björkpollenallergiker som inte har besvär på vintern.

I de fall vi får ett positivt allergitest mot kvalster går vi vidare och försöker påvisa kvalster i hemmet, via miljömedicin som dammsuger efter kvalster i sängen. Om man finner kvalster där det brukar vara ovanligt förekommande är den första åtgärden att ordna ventilation/fuktskador eller att flytta. I andra hand finns det kvalsterskydd att köpa.

Mögel

Många människor tror att de är mögelallergiska eftersom de mår dåligt i inomhusmiljöer där det finns mögel. Det är inte någon allergi. Mögel inomhus är däremot en indikator på att det finns problem med fukt.

Fukt kan i sin tur frisätta ämnen från byggnadsmaterial och färger som i sin tur ospecifikt retar och irriterar slemhinnorna ungefär på samma sätt som tobaksrök. Det går dock att vara allergisk mot mögel. Det rör sig dock om utomhusmögel som är ett svagt allergen och har en kort blomningstid på hösten. Det kan hos enstaka individer orsaka ofta lätta besvär.

Personer med mögelallergi är dock som regel betydligt mer allergiska mot andra saker som pälsdjur och pollen vilket ger betydligt mer besvär.
Back to top