Skip to Content

Förhudsoperationer hos barn

När pojkar föds har de vanligtvis trång förhud som delvis sitter fast vid ollonet, via sammanväxningar. Normalt försvinner dessa sammanväxningar under de första åren, men hos några pojkar finns de kvar längre.

Sammanväxningar lossnar i de flesta fall i samband med att pojken får erektion, eller om förhuden dras tillbaka upprepade gånger, till exempel under bad.

Öppningen för liten

En orsak till att förhuden inte kan dras tillbaka kan vara att förhudens öppning är för liten. Öppningen, där den synliga förhuden möter inre förhud, kallas också för omslagsrand. Om en sådan trång förhud dras tillbaka bildas det en sorts tratt. Den inre förhuden "bullar" fram en aning. Detta är mycket vanligt hos yngre pojkar, upp till 4-5 års ålder, och behöver inte behandlas om det inte ger besvär.

Förhuden spänns ut

För det mesta har små pojkar inga besvär av sin trånga förhud. Oavsett vad förträngningen beror på brukar pojkens förhud "blåsa upp" sig, som en liten ballong, när han kissar. Det beror på att urinen först stannar kvar i utrymmet innanför förhuden som då spänns ut, innan den rinner ut genom den trånga öppningen. Det kan se lite annorlunda ut än hos vuxna men är inget att oroa sig för, och är inte i sig ett skäl till att söka vård.

Äkta förhudsförträngning

Om öppningen, omslagsranden, blivit hård och inte längre är töjbar har man en så kallad äkta förhudsförträngning, fimosis, som egentligen är en ärrbildning i omslagsranden. Den vitnar när man försöker dra tillbaka förhuden.

Ärr i omslagsranden

Ärren kan ha tillkommit på olika sätt. En orsak kan vara att man har försökt dra tillbaka förhuden på den lilla pojken och då råkat få små sprickor i omslagsranden. När dessa sprickor läker bildas ärr och förhuden blir hårdare och inte lika töjbar som normalt. Därför ska man undvika att dra tillbaka förhuden på små pojkar, för att exempelvis tvätta rent.

Ett gott råd är att "glömma" förhuden, och att inte dra tillbaka den för tvättning förrän det går mycket lätt att göra. En annan orsak till ärrbildningen kan vara att pojken har haft infektioner i området.

Sök vård om förhuden fastnar

Ett allvarligt men ovanligt tillstånd är om förhuden nätt och jämt kan dras tillbaka, och sedan fastnar i det tillbakadragna läget. Detta kallas för parafimosis. Förhuden sitter då som ett trångt band runt penis, bakom ollonet, och försämrar blodcirkulationen. En del av förhuden svullnar upp och det gör mycket ont.

Ju längre tid förhuden sitter fast desto mer svullen blir den, och ännu svårare att föra över ollonet igen. Därför ska man söka läkare så fort man märker att detta har hänt. Oftast kan läkaren dra tillbaka förhuden över ollonet igen, men ibland krävs en akut operation. Det bästa sättet att undvika parafimosis är att pojkar, särskilt de som har haft problem med trång förhud, får lära sig att alltid föra tillbaka förhuden rätt igen över ollonet.

Vart ska man vända sig?

Om man har en pojke i skolåldern som inte kan dra tillbaka sin förhud, eller om det ser svullet, ärrigt eller på annat sätt konstigt ut, vänder man sig i första hand till BVC, vårdcentralen eller skolhälsovården. En bedömning görs om det behövs någon behandling eller om man kan förvänta sig att det blir bra av sig själv. Ring oss gärna om du har frågor.

Behandling av trång förhud

En för trång förhud behandlas på olika sätt beroende på orsaken. Om det behövs får man remiss till en kirurg på ett sjukhus som får ta ställning till om förhuden måste opereras.

När sammanväxningar gradvis lossnar kan det bildas små fickor. Där kan det samlas bakterier som orsakar inflammation. Penis yttre del blir då rodnad och eventuellt kan man se grumligt var komma fram. Området är ofta ömt.

En inflammation behandlas med spolning under förhuden. Första behandlingarna görs vanligtvis av en sjuksköterska eller läkare, men kan därefter göras i hemmet. Spolningen kan göra ont de första gångerna och då kan först en bedövningsgelé sprutas in under förhuden.

Därefter sprutas vanligt, ljummet vatten in under förhuden med en spruta utan spets. Då spolas det rent och samtidigt spräcks de eventuella sammanväxningarna upp. Det kan då uppstå små sår på inre förhuden och på ollonet och därför ökar ibland svullnaden först, för att sedan bli bättre.

De första gångerna pojken kissar efter en spolning kan det svida. Ett råd är att pojken kissar några gånger efteråt med penisen neddoppad i vatten, vilket kan minska svedan eftersom urinen genast späds ut av vattnet. Vid behov kan pojken få ett receptfritt, smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

Salva kan göra förhuden mer töjbar

En trång, men mjuk förhud behandlas inte förrän pojken själv förstår hur den dras tillbaka och själv kan försöka göra det, men senast i skolåldern. Då kan man under cirka en månad sätta på en salva, som gör att förhuden blir mer töjbar. Salvan är receptbelagd och innehåller kortison. Man drar tillbaka förhuden så långt det går och sätter ett tunt lager salva på den trånga ringen. Detta ska man göra en gång på morgonen och en gång på kvällen.

Salvan är endast ett hjälpmedel. Pojken måste försöka töja förhuden varje dag utan att det gör ont och utan att det blir småsprickor. Om en pojke i skolåldern inte har besvär finns ingen anledning att pröva salvan.
Back to top