Skip to Content

Ljumskbråck hos barn

Ljumskbråck är inte farligt och de flesta barn har inget besvär av det. Men det bör opereras. Vid så kallat inklämt bråck behöver dock barnet akut vård.

Bråck är ett normalt tillstånd under fosterutvecklingen, i det stadium när testiklarna på pojkar vandrar ner genom ljumskkanalen mot pungen. Flickor har under en del av fosterstadiet också en ljumskkanal, trots att de inte har testiklar. Om en pojke har bråck efter födseln är det en rest av denna nedvandring av testiklarna. Barnbråcken skiljer sig alltså helt från ljumskbråck hos vuxna, som beror på att bukväggen har försvagats.

Om ett barn har ljumskbråck kan man se en tydlig knöl eller en rundad utbuktning under huden runt ljumskarna eller pungen. Knölen kan komma och gå. Lite äldre barn kan uppleva en tyngdkänsla eller obehag när bråcket spänns ut.

Inklämt bråck behöver opereras akut

Om den del av tarmen som hamnat i ljumskbråcket fastnar, så kallat inklämt bråck, måste barnet opereras akut. Om ett barn får ett inklämt bråck märks det tydligt eftersom det gör mycket ont. Risken för inklämning är störst i spädbarnsåldern. Sök vård omedelbart om du misstänker ett inklämt bråck.

Ett inklämt ljumskbråck kan visa sig genom att

  • barnet har ont i magen eller ljumsken
  • barnet har ont i pungen
  • pungen eller ljumsken blir röd
  • barnet ser sjukt ut, blir blekt och kanske kräks

Hos pojkar kan även testikeln ta skada av en inklämning. Om det blir väldigt trångt i ljumskkanalen stryps blodförsörjningen till testikeln vilket kan leda till bestående skador. Det är mer sällsynt att flickor får inklämt bråck. Hos flickor kan äggstocken fastna i bråcksäcken. Det ger inte samma allvarliga symtom som när tarmen kläms in.

Inget akut tillstånd

Barn som är yngre än sex månader bör opereras inom några veckor efter att ett bråck har upptäckts. Äldre barn som inte mår dåligt av sitt bråck får ofta vänta lite längre på operation. Bråck som är ute och syns men som inte gör ont kan man låta vara, men de bör opereras vid tillfälle.

Kontakta din barnavårdscentral eller vårdcentral för en första bedömning om du upptäcker att ditt barn har en knöl eller utbuktning i huden i ljumskregionen. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.
Back to top