Skip to Content

Testikeloperation (retentio testis) hos barn

Hos en del pojkar har en eller båda testiklarna inte vandrat ner i pungen eller saknas helt när barnet föds. Ofta vandrar testiklarna ner i pungen av sig själva efter födseln, men ibland behöver någon testikel flyttas med en operation.

Den testikel som inte vandrat ner i pungen kan ibland kännas i ljumsken eller halvvägs ner i pungen. Ibland känns den inte alls och ligger då kanske kvar i magen. Tillståndet kallas retentio testis. Ibland saknas en testikel helt. Om testiklarna bedöms vara i pungen eller opereras ner till pungen i tidig ålder, får barnet oftast inga negativa följder av tillståndet.

Testiklarna känns i värme

Vissa barn har starka muskler som drar testikeln högt upp i ljumsken, till exempel när det är kallt eller om lår eller pung berörs. Pungen känns då tom och det kan misstolkas som att testikeln inte är på plats, men i värme kommer testikeln ner igen. Ett bra sätt att själv ta reda på om pojken har retentio testis är att känna efter om testiklarna finns i pungen när barnet tar ett varmt bad.

Ljumskbråck kan förekomma

Ljumskbråck kan förekomma samtidigt som retentio testis. Därför är det bra att berätta på BVC om man misstänker att pojken inte har testiklarna i pungen. Om barnet har bråck bör det nämligen opereras så snart som möjligt. (Läs mer om bråck hos barn)

När ska man söka vård?

Om pojkens testiklar inte har vandrat ner vid sex månaders ålder eller om pojken har en testikel på fel ställe bör du kontakta bvc eller vårdcentral för en remiss till en barnläkare eller kirurg för undersökning och behandling så att testikeln kommer på plats.

Tillväxten hämmas

Det finns flera skäl till att det är viktigt att få ner testikeln till pungen. Ett är att tillväxten av testikeln kan hämmas om den inte ligger i pungen. Ett annat är att temperaturen i buken och ljumskkanalen är högre än i pungen, vilket medför att spermier inte kan bildas i normal mängd om testikeln ligger ovanför pungen. Om båda testiklarna ligger kvar på fel plats finns därför en viss risk att pojken får minskad möjlighet att få biologiska barn.

Testikeln kan vrida sig

I sällsynta fall, när testikeln ligger kvar i magen, finns det risk att cancer utvecklas när barnet blir äldre. Det finns också en viss risk för att testikeln ska vrida sig (testikeltorsion). Om testikeln ligger i pungen är det betydligt lättare att upptäcka och åtgärda dessa båda tillstånd i tid.
Back to top