Skip to Content

Äkta förhudsförträngning hos barn

Om omslagsranden är trång på grund av ärr, och det inte hjälper med salva, kan det behövas en liten operation. Då görs en omskärelse där större delen av förhuden tas bort.

Ollonet kommer därefter att alltid ligga bart och synligt. Det är samma typ av operation som utförs av rituella skäl i vissa religioner. Någon enstaka gång kan det räcka med ett eller några små snitt, men för de allra flesta behövs en omskärelse.

Om behandlingen


Hur går operationen till?

Om operationen sker på en kirurgisk klinik sövs pojken. Om barnet ska sövas får det varken äta eller dricka, på fyra till sex timmar innan operationen. Hur länge man måste vara fastande varierar och beror på omständigheter och ålder. Inför operationen får ni de föreskrifter som gäller för ert barn.

Oftast får man först en bedövningssalva på handen eller i ett armveck. Salvan får sitta i en timme. Därefter förs en tunn plastslang in i ett blodkärl, antingen på handen eller i armvecket där bedövningssalvan har verkat. Genom slangen sprutas sömnmedel och bedövningsmedel in.

När pojken sover gott och är helt bedövad skärs en del av förhuden bort och de kvarlämnade kanterna sys ihop. Stygnen behöver inte tas bort efteråt. Tråden som använts upplöses och försvinner av sig själv, men det kan ta flera veckor.

Operationen tar mellan 15 och 30 minuter. Man får räkna med att man är på sjukhuset cirka fyra till fem timmar.

Vad händer efter operationen?

Efter operationen får man räkna med att penisen är svullen, ibland i flera veckor. Det är få som klagar över smärtor, men självklart kan det vara ömt. Det kan kännas annorlunda att kissa någon dag, och de första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

På lång sikt blir huden på ollonet en aning tjockare och själva urinrörsmynningen kan även bli något trängre.
Back to top