Skip to Content

Audiogram hos barn

Det är viktigt att undersöka hörseln ifall du misstänker att ditt barn hör dåligt. Hör barnet dåligt kan språkutvecklingen bli sämre, och därför är det viktigt att upptäcka hörselproblem så tidigt som möjligt.Back to top