Träningsprogram för patienter som genomgått tungbandsplastik

Syftet med träningen efter en tungbandsplastik är att bibehålla den nya räckvidden som tungan fått i och med operationen.