Skip to Content

Dialys

Dialys behövs vid uttalad nedsatt njurfunktion och kan ges både vid kronisk njursjukdom och vid akut njursvikt. En dialysbehandling innebär att blodet renas från slaggprodukter och överflödig vätska på konstgjord väg.

Två typer av dialysbehandling

Det finns två olika typer av dialysbehandling, Peritonealdialys (PD) och Hemodialys (HD).

I varje enskilt fall görs en bedömning, om och när behandlingen behövs, baserad på laboratorieprover och patientens symtom.

Som förstahandsval rekommenderas PD som är en form av dialysbehandling som sköts i hemmet där man använder bukhinnan som ett filter för att rena blodet och avlägsna överflödig vätska. 

HD är en form av dialysbehandling som innebär att blodet filtreras och renas genom ett filter med hjälp av en speciell dialysmaskin. Denna form av dialysbehandling utför på sjukhuset.

Gästdialys

Vid behov av gästdialys, hör av dig! Vi har hög kompetens och tillgänglighet.


Back to top