Skip to Content

Medicinsk abort hemma eller på mottagning

Medicinsk abort, som utförs till och med graviditetsvecka 9, genomförs med hjälp av tabletter som sätter igång livmoderns sammandragningar.

Medicinsk abort, som utförs till ohc med graviditetsvecka 9, genomförs med hjälp av tabletter som sätter igång livmoderns sammandragningar. Detta leder till att graviditeten stöts ut i form av en blödning. Efter en medicinsk abort får du tid för en efterkontroll för att en barnmorska eller läkare ska kunna se att aborten har lyckats. Det är av yttersta vikt att du kommer på återbesöket då riklig blödning inte är en garanti för att aborten är fullständig.

Efter 12:e graviditetsveckan görs inte kirurgisk abort eftersom graviditeten då är för långt gången. Istället görs sen medicinsk abort, som innebär att man framkallar abort med hjälp av tabletter. Sen medicinsk abort utförs inte på Aleris.Back to top