Skip to Content

Urininkontinens hos kvinnor

Urininkontinens är väldigt vanligt hos kvinnor. Det finns en rad olika behandlingar för svåra besvär. På Aleris gynekologmottagningar kan du få hjälp med bedömning och utredning.

En orsak till inkontinens är att graviditeter och förlossningar ofta försvagar kvinnors vävnader i området kring urinröret. Ungefär var tredje kvinna besväras någon gång i livet urinläckage.

Ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens är exempel på typer av urininkontinens. För båda typerna finns förebyggande övningar som man kan göra själv.

Bäckenbottenträning, knipövningar, är ofta effektiva vid ansträngningsinkontinens. För trängningsinkontinens handlar det istället om att träna upp blåsan genom att man tänjer på intervallen mellan toalettbesöken.

En del av vårt utbud ingår i den offentligt finansierade vården. Andra delar är tillgängliga för dig som är privatbetalande eller har privat sjukvårdsförsäkring. Läs mer på respektive behandling och enhet.

Back to top