Skip to Content

Skrapning

En gynekologisk skrapning är ett kirurgiskt ingrepp som sker under lokalbedövning eller narkos. Ingreppet görs ofta för att hitta orsaken till varför blödningar till exempel har blivit oregelbundna eller rikligare.
En gynekologisk skrapning är ett kirurgiskt ingrepp som sker under lokalbedövning eller narkos. Ingreppet görs ofta för att hitta orsaken till varför blödningar till exempel har blivit oregelbundna eller rikligare. Om du ska bli sövd med narkos får du inte äta eller dricka på ett antal timmar före ingreppet.
 

Hur går ingreppet till?

Själva ingreppet är väldigt enkelt och tar omkring fem minuter. Efter att bedövning lagts vidgas livmoderhalsen något eftersom den är trång. Sedan förs en liten skrapa eller sugkateter in i livmodern. Med hjälp av instrumentet skrapas eller sugs försiktigt slemhinna och annan vävnad ut. Den utskrapade vävnaden undersöks sedan i mikroskop.

Vad händer efteråt?

Efter ingreppet kan du få mensliknande smärtor under den närmaste timmen. Du får dock smärtstillande läkemedel både före och efter ingreppet för att i så hög grad som möjligt slippa obehag.

Under operationsdagen ska du vila och inte räkna med att arbeta. Du kommer att få blödningar efter operationen. Blödningarna kan variera i mängd och färg. De kan hålla i sig under några dagar upp till en vecka. På grund av infektionsrisken ska du avstå från samlag de närmaste tre veckorna efter ingreppet.Irina Ktsoeva

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Axesshuset


Back to top