Skip to Content

Ultraljud för dig som är gravid

Här utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostiska prover.

Vi välkomnar alla gravida från vecka 8. Vi har avtal med Region Stockholm, har du en remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget.

Till Aleris ultraljudsenheter kan du komma på remiss från mödravården eller som privatbetalande. Aleris har tre ultraljudsenheter för gravida i Storstockholm. 


Priser för graviditetsultraljud utan remiss

Pga Coronapandemin har vi för närvarande ingen möjlighet att ta emot privatbetalande patienter och patienter som kommer på remiss från annat landsting.

Läs mer >


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Bildlagringssystem samt ultraljudsutrustning

Bildlagring och ultraljudsutrustning

För oss är bildlagring en självklarhet. Tricefy (bildlagringssystem) fungerar som ett vanligt SMS, där mottagaren får avidentifierade bilder och filmklipp direkt till sin mobil och /eller till sin e-postadress.

Läs mer >

Prislista

Vi har avtal med Region Stockholm. Har du remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget.

Läs mer >


Back to top