Skip to Content

För dig som är gravid

På barnmorskemottagningen hjälper vi dig som är gravid, behöver preventivmedel, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar eller har fått kallelse till gynekologisk hälsokontroll.

På våra ultraljudsmottagningar utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostiska prover. Vi välkomnar alla gravida från vecka 8. Vi har avtal med Region Stockholm, har du en remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget.

Till Aleris ultraljudsenheter kan du komma på remiss från mödravården eller som privatbetalande. Aleris har två ultraljudsenheter för gravida i Storstockholm.

 

 


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Bildlagringssystem samt ultraljudsutrustning

Bildlagring och ultraljudsutrustning

För oss är bildlagring en självklarhet. Tricefy (bildlagringssystem) fungerar som ett vanligt SMS, där mottagaren får avidentifierade bilder och filmklipp direkt till sin mobil och /eller till sin e-postadress.

Läs mer >


Back to top