Skip to Content

För dig som är gravid

På barnmorskemottagningen hjälper vi dig som är gravid, behöver preventivmedel, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar eller har fått kallelse till gynekologisk hälsokontroll.

På våra ultraljudsmottagningar utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostiska prover. Vi välkomnar alla gravida från vecka 8. Vi har avtal med Region Stockholm, har du en remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget.

Till Aleris ultraljudsenheter kan du komma på remiss från mödravården eller som privatbetalande. Aleris har två ultraljudsenheter för gravida i Storstockholm.


Back to top