Skip to Content

Fotografering vid ultraljud

Samtliga ultraljudsundersökningar som vi genomför är av medicinska skäl. För att barnmorskan eller läkaren som genomför ultraljudsundersökningen inte ska bli störd i sitt arbete så tillåts inte privat fotografering under ultraljudsundersökningen. Dessutom kan fotografering i våra lokaler medföra att personer som inte gett sitt tillstånd avbildas, vilket bryter mot gällande lagstiftning.

Bilder att ta med hem

För många föräldrar har undersökningen också en känslomässig betydelse - glädjen över att få se och uppleva närheten till sitt barn. För att föreviga denna stund är det därför möjligt att få med sig bilder och filmklipp som skickas direkt till din telefon/e-post till självkostnadspris, för närvarande 150 kronor.

De elektroniska bilderna sparas på länken i 90 dagar, därefter raderas de och kan inte återskapas igen. Det är därför viktigt att ladda ner sina bilder.

Back to top