Skip to Content

Vad är det vi undersöker

Syftet med undersökningen styrs av när under graviditeten du undersöks. Resultatet skickas till din barnmorska eller doktor på barnmorskemottagningen eller förlossningsavdelningen som har beställt undersökningen.

Vi på Aleris Ultragyn informerar givetvis dig om resultatet redan vid undersökningen, men det är din egen barnmorska eller doktor som är ansvarig för att slutligen tolka och ta ställning till om fortsatt behandling/undersökning bör göras.

Hos oss är det möjligt att undersöka följande:

  • fostrets hjärtaktivitet kan ses efter vecka 6-7
  • fostrets nackuppklarning i samband med beräkning av sannolikheten för kromosom avvikelser 13, 18 och 21 kan mätas under veckorna 12-13
  • beräkna ungefärligt förlossningsdatum tom graviditetsvecka 22. Från och med vecka 18 har man möjlighet att bedöma fostrets anatomi och därmed upptäcka eventuella missbildningar. Vid ultraljudsundersökningen som görs graviditetsvecka 18-20 bedöms moderkakans läge, förekomst av eventuell flerbörd samt fostrets inre organ enligt en checklista. Om du önskar veta vilket kön ditt väntade barn har kan vi ta reda på det om det är möjligt att se. Det är viktigt att veta att det ibland inte går att fastställa.
  • under graviditetens senare hälft är det möjligt att uppskatta fostrets aktuella vikt och den vikt som barnet kommer att ha vid förlossningen.
  • moderkakans läge kan ha betydelse för förlossningen och dess slutliga läge kan bedömas från vecka 32.
  • finns en misstanke om att ditt foster inte växer som det ska kan beräkningar av fostrets blodcirkulation med dopplerteknik ge värdefull information. 

 

Om det skulle visa sig att ditt barn har någon typ av missbildning, ökad risk för kromosomavvikelse eller av andra skäl behöver medicinska omsorger kring eller efter födseln kommer läkare vid Aleris Ultragyn att förmedla kontakt med berörda specialister. 

Back to top