Skip to Content

Elkonvertering

Elkonvertering är en vanlig behandling av hjärtrubbningar. Med hjälp av elektrisk energi korrigeras den onormala hjärtrytmen. Elkonvertering genomförs på Aleris alltid av hjärtspecialister.

Efter en lyckad elkonvertering tar hjärtats normala rytm, den så kallade sinusrytmen, över och pulsen blir regelbunden och jämn. En elkonvertering kan göras många gånger.

Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer normal rytm. Förmaksflimmer är den allra vanligaste hjärtrytmrubbningen.

Om behandlingen

Före
För att minska risken för blodpropp måste du under tre till fyra veckor innan en elkonvertering ta blodförtunnande medicin, som påverkar blodets levringsförmåga. Om man har akuta besvär kan dock en elkonvertering göras även utan läkemedelsbehandling.

Läkaren kommer inför behandlingen att fråga dig vilka övriga läkemedel du använder, eftersom dessa kan påverka hjärtats aktivitet. Eftersom du sövs under behandlingen får du inte äta eller dricka något från midnatt kvällen innan.

Under
Först placeras en kanyl i ett blodkärl i armvecket för att underlätta tillförseln av narkosmedel och eventuellt även andra läkemedel. Ditt blodtryck kontrolleras, och elektrodplattor för EKG-undersökningar fästs på bröstkorgen.

När du är sövd görs elkonverteringen via två särskilda elektrodplattor som antingen klistras fast på bröstkorgen eller bara läggs dit.

Eftersom EKG-övervakningen pågår under hela behandlingen kan läkaren se på en gång se om strömstöten har gett normal hjärtrytm eller inte. Behandlingen tar cirka 5-10 minuter.

Efter
När du vaknat ur narkosen får du vila i behandlingsrummet i 15-30 minuter. Därefter kan du sitta upp. Ofta får du något att äta direkt.

Sedan får du stanna kvar några timmar för att narkosmedlet ska gå ur kroppen helt. Du kommer också att få göra en extra EKG-kontroll och ha ett utskrivningssamtal med den läkare som genomförde behandlingen. Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med en elkonvertering.


Back to top