Skip to Content

Lungor & Luftvägar

På Aleris lungmottagningar arbetar lungläkare med lång erfarenhet. Här utreds och behandlas bronkit, KOL, astma och andra lungsjukdomar, som till exempel sarcoidos och lungfibros.

Andfåddhet, långvarig hosta och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker.

En utredning på en lungmottagning börjar med att du får träffa en läkare för ett första samtal om dina besvär. Utifrån samtalet gör läkaren en bedömning om vilka ytterligare undersökningar som behöver göras innan det är dags att hitta en behandling. Undersökningar som kan bli aktuella är till exempel spirometriröntgenblodgas och andra laboratorieprovtagningar. 

 


Back to top