Skip to Content

Senskador i axelleden

Senorna i axelleden fäster med en senmanschett på ledhuvudet. Ibland kan dessa senor gå av, antingen till följd av ett inklämningssyndrom i axelleden, så kallat impingement, eller genom en akut skada.

Det är speciellt viktigt att laga dessa senor om de går av på grund av en akut skada där personen som skadat sig inte kan lyfta armen. Vissa personer kan ha skador på dessa senor, som utvecklats successivt, utan att ha några besvär av axeln och då behöver senskadan inte opereras.

När behövs en operation?

De som har problem från sin senskada eller de som har fått en akut senskada kan opereras med artroskopisk teknik eller med öppen kirurgi. Din ortoped och du kommer fram till vad som är bäst för dig. 

Så här går operationen till

Före operation gör ortopeden en noggrann undersökning av din axel. Axelleden ska också undersökas med en vanlig röntgenundersökning och ultraljud eller med en magnetundersökning. Syftet med undersökningarna är att se om dina senor verkligen är trasiga.

Operationen sker oftast i axelblockad kombinerat med en lätt sövning. Operationen sker med artroskopisk teknik eller genom ett litet öppet snitt. De trasiga senorna fästs mot ledhuvudet igen med hjälp av metallankare som förankras i benet

Efter operationen

Armen får vila i en slinga i 3-4 veckor. Om senskadorna har varit omfattande kan det ibland krävas längre orörlighet, i ett speciellt axelbandage, i upp till 6 veckor.Back to top