Skip to Content

Knäprotesoperation

Den vanligaste orsaken till knäprotesoperation är förslitning av knäleden på grund av artros. Aleris ortopeder har stor erfarenhet av knäprotesoperationer.

Artros i knäleder är relativt vanligt när man blir äldre. Symtomen är stelhet, smärta och i sämsta fall värk i vila och nattliga sömnstörande besvär. Behandlingen är i första hand inte operation, men om besvären påverkar livskvaliteten mycket kan en operation med konstgjord led (knäprotes) bli aktuell.

Knäproteser har utförts sedan 70-talet i Sverige med mycket goda resultat även om ingen operation kan återställa leden till "ursprungligt skick".

Före operationen

Innan en operation kan bli aktuell behövs en belastad röntgen via din husläkare/ vårdcentral, sedan träning hos en sjukgymnast och att du deltar i en så kallad artrosskola. Om detta inte hjälper i ditt fall bör du träffa en ortoped, en specialistläkare som arbetar med rörelseorganen och deras sjukdomar, som bedömer om du behöver opereras.

Hjälpmedel

Kontakta arbetsterapeut och/eller sjukgymnast på din vårdcentral för att skaffa följande hjälpmedel:

  • kryckor (isdubbar till kryckorna vid behov)
  • lång griptång som används vid på- och avklädning samt för att ta upp föremål från golvet
  • eventuellt strumppådragare

Inför operationen ska du köpa stödstrumpor (gäller ej om du opereras i Motala och Nacka). Det gör du på ett apotek eller i en sjukvårdsaffär. Du bör också köpa ett långt skohorn, elastiska skosnören och vid behov halkskydd till duschplats eller badkar.

Planera ditt hem

Det är viktigt att du planerar inför hemkomsten. Du behöver kanske flytta på en del möbler och ta bort mattor samt sladdar för att minska fallrisken. I köket kan du placera de saker du använder ofta lätt tillgängligt.

Övriga förberedelser

Under den första tiden hemma efter operationen kan du behöva hjälp med att till exempel handla och städa. Om du inte har någon anhörig som kan hjälpa dig kan du förbereda dig genom att handla hem mat innan operationen. Du kan i god tid innan operationen ta kontakt med din biståndshandläggare vid kommunen för att eventuellt få hemtjänst en tid framöver.

Under operationen

Vanligtvis ersätts hela leden med nya ledytor av metall och plast. Resultaten efter operation med knäprotes är för de allra flesta patienter mycket bra. Huvudsyftet med operationen är att minska smärtan i knäleden men operationen leder ofta också till att funktionen blir bättre.

Operationen genomförs i narkos eller i ryggbedövning i kombination med lugnande medicin. så kallad sedering. Du får en venös infart "nål" i armen för dropp och läkemedel.

Operationen tar ungefär 1 timme.

Efter

Samma dag som operationen får man komma upp och gå med stöd. Vårdtiden efter operationen är cirka 1-2 dagar.

Träning är det absolut viktigaste verktyget för att snabbt komma tillbaka. Därför får du ganska snart träffa en sjukgymnast som sätter ihop ett lämpligt träningsprogram åt dig.

Du kommer också att få utförliga instruktioner om hur du ska leva så att din läkeprocess blir så bra som möjligt. Räkna med en återhämtnings- och träningsperiod på minst 3 månader efter operationen.Back to top