För remittenter

Om patienten inte är folkbokförd i vårt upptagningsområde ber vi er ange valfrihetsvård om det är patientens eget val. Om detta inte framgår i remissen kommer vi att kontakta dig innan vi tar ställning till remissen.