Skip to Content

Behandling sömnapné

Frågor och svar om sömnstörningar, snarkning och sömnapné

Frågor och svar

Om sömnstörningar, snarkning och sömnapné.

Läs mer >Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Dyana Wardi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Nordström

Enhetschef Sömnmottagning samt Astma- och allergimottagning Fysiologlab

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top