Skip to Content

Behandling sömnapné

Frågor och svar om sömnstörningar, snarkning och sömnapné

Frågor och svar

Om sömnstörningar, snarkning och sömnapné.

Läs mer >Ulrika Nordström

Enhetschef Astma- och allergimottagning samt lungmottagning Aleris Fysiologlab

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Dyana Wardi

Enhetschef sömnmottagning

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top