Skip to Content

Sömnapnéregistrering

En registrering av sömnapné gör man för att fastställa hur ofta och i vilken grad snarkning och andningsuppehåll förekommer under en natts sömn.

 

Samma utrustning används också vid utredning av Restless legs syndrome (RLS). Undersökningen görs så gott som alltid i hemmet.

Inga särskilda förberedelser är nödvändiga men det är bra om du meddelar oss om du är kraftigt förkyld, har svåra smärtproblem eller annat som brukar störa din nattsömn. I så fall tar vi ställning till om undersökningen skall skjutas fram. Försök att få en normal nattsömn natten innan undersökningen.

Undersökningen genomförs med hjälp av en liten, bärbar, mätare. Denna registrerar snarkljud, kroppsläge, andningsrörelser, luftflöde i näsan, puls och blodets syremättnad. Under ditt besök hos oss dagen innan undersökningen visar en sköterska hur du ska använda utrustningen

Den natt då undersökningen genomförs bör du helst inte ta något sömnmedel eller dricka någon alkohol eftersom detta påverkar undersökningsresultatet. Om du använder sömnmedel eller alkohol dagligen får du meddela personalen det inför mätningen. Mätaren återlämnas vanligtvis dagen efter undersökningen i samband med ett läkarbesök. Du får då se resultatet och diskutera din situation och eventuell behandling.

Nedan kan du se vår film där vi visar hur du sätter på dig utrustningen för registrering av snarkning/sömnapné.

 


Back to top