Angelique S Winther

Kontaktperson och samordnare Stödboende i Rinkaby / ungdomscoach Aleris Målet

044-21 65 08
070-305 63 31
angelique.swinther@aleris.se 

Angelique S Winther har arbetat på Aleris Målet sedan februari 2011. Hon är ungdomscoach i Kristianstad och Växjö samt kontaktperson och samordnare för Målets stödboende i Rinkaby.

Angelique är utbildad behandlingspedagog. Hon har en ettårig systemisk grundutbildning och använder bärande teorier i sina möten med unga vuxna.

Angelique har provat på att jobba inom SIS, kommunal verksamhet och hos olika privata aktörer bl.a. med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska sjukdomar och sexualiserad beteendeproblematik. All erfarenhet hjälper henne att kunna möta varje individ där den befinner sig och för Angelique är relationen en förutsättning för förändringsarbete.

"Jag är en gammal elitidrottare och vet att motivation är färskvara. Jag tror att alla individer behöver känna sig delaktiga och att förändring sker i samspel med andra människor.
Jag brinner för att hjälpa våra unga att upptäcka sina förmågor och kunskaper. Det är problemet som är problemet inte människan!"

Insoo Kim Berg: "Om någonting fungerar, gör mer av det!"

Till toppen av sidan