Anna Jakobsson

Verksamhetschef

Anna Jakobsson är verksamhetschef för Aleris Salabacke Plaza i Uppsala. Anna är ordförande i Aleris grupp för demensvårdsutveckling har stor kunskap och erfarenhet inom området demens.

Anna kommer närmast från Årstagårdens Demenscenter i Uppsala, där hon har varit verksamhetschef i sex år. Tidigare  har hon arbetat inom äldreomsorg som undersköterska, demensvårdsutvecklare och verksamhetschef sendan slutet av 1980-talet. Anna har utbildning inom vård, omsorg och ledarskap.

”Jag har arbetat länge inom äldreomsorg och har fortfarande ett stort intresse och lust till  att få vara med och utveckla omsorgen och vården för de äldre. På Aleris Salabacke Plaza vill jag tillsammans med alla duktiga medarbetare skapa ett riktigt bra boende, där alla som har behov av ett äldreboende, kommer vilja bo”

Kontakt

018-727 69 34, 073-593 80 42
anna.jakobsson@aleris.se

Verksamheter

Till toppen av sidan