Annica Nordström

Behandlingsområden

Öppenvård för unga

Ungdomscoach Aleris Målet

070-605 22 91
annica.nordstrom@aleris.se

Annica Nordström arbetar som ungdomscoach på Aleris Målet i Malmö sedan 2010.
Hon har arbetat inom SiS med omhändertagna ungdomar med bl.a. utredning och behandling, inom Kriminalvården med särskilt resurskrävande intagna och inom skolans värld som Fritidspedagog. Annica är utbildad Fritidspedagog och har gått enstaka kurser inom Socialt arbete på högskolan.

Till toppen av sidan