Annica Thomsson

Kurator

Annica Thomsson

Annica arbetar som kurator inom Aleris och tar emot patienter på remiss från specialistläkarna.
Annica är utbildad socionom och arbetar med samtal bl a krissamtal, stödjande och bearbetande samtal som är relaterade till psykisk ohälsa och livsproblematik. 

”Det viktiga för mig är att se hela människan och möta människan där hon/han befinner sig i tillvaron. Att lyssna, ge information och vara vägledare/rådgivare i svåra situationer”.

Till toppen av sidan