Arne Rådestad

Specialist i gynekologi och obstetrik

Arne Rådestad

Behandlingsområden

Gynekologi

Han disputerade 1993 vid Karolinska Institutet på en avhandling om hormonella effekter på livmodern och är docent sedan 1998. Intresset för klinisk forskning och utveckling gjorde att han tidigt skaffade sig erfarenhet inom ”minimalinvasiv” kirurgi för behandling av gynekologiska sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.

 De senaste 15 åren har han varit drivande för att sprida kunskap, handleda och utbilda specialistläkare till att använda den nya operationstekniken på ett patientsäkert sätt. Han var en av initiativtagarna till etablerandet av Hysteroskopi-Centrum vid Sabbatsberg 2002.

 ”Det viktigaste för mig är att lyssna till och råda kvinnan i de mest angelägna frågor som berör hela hennes gynekologiska hälsa. Jag tycker att ett bra bemötande är extra betydelsefullt vid ett besök hos gynekologen. Det skall vara professionellt och tryggt. Behandlingar och operationer som utförs bör inom det möjligas gräns syfta till att bevara och förbättra funktionen i de gynekologiska organen”. 

Till toppen av sidan