Carina Forsberg

Placeringssamordnare

Carina Forsberg är placeringssamordnare för Aleris Stöd och boende.

Kontakt

070-484 05 76
carina.forsberg@aleris.se.

Carina är sjuksköterska med en magisterexamen i psykiatrisk omvårdnad. Hon har påbörjat sin magisterexamen i organisation och ledarskap men är inte klar med den ännu. Hon har läst en hel del juridik eftersom det är en viktig kunskap att ha för verksamhetschefer.

"Ett av många specialintressen för mig är hur man kan få brukare att vara delaktiga i sin egen vardag, både stort och smått. Ett annat är hur jag som chef kan få medarbetarna att vara delaktiga i sin egen arbetsmiljö. Dessa två områden är så olika men ändå så lika. I grund och botten handlar det om att människor skall stärkas till att våga vara delaktiga i beslut som berör dem själva, oavsett hur samhället titulerar oss – medarbetare eller brukare.

"I mötet med brukarna är det människan jag har framför mig som jag möter – inte en brukare." 

Till toppen av sidan