Catrin Malmquist

Diabetessköterska

Catrin Malmquist

Catrin har arbetat på vårdcentralen sedan år 2000 och sedan 2005 enbart med diabetespatienter.

Hon är legitimerad sjuksköterska sedan 1982, och har tidigare arbetat på bland annat medicinkliniken i Norrköping och neurokirurgen i Lund.

"I mitt arbete ser jag det som viktigt att försöka ge mina patienter så mycket vägledning, kunskap och stöttning i sjukdomen att det går lättare att leva med diabetes. Varje möte måste ske med ömesesidig respekt i den aktuella situationen."

Telefon: 011-19 09 06.

Till toppen av sidan