Charlie Enquist

Kvalitetsutvecklare

070-420 26 52
charlie.enquist@aleris.se

Charlie Enquist började sitt arbete med barn och unga på ett behandlingshem i slutet av 80-talet. Efter några år på Arbetsförmedlingen började hon 2001 som coach på Aleris Ungplan då verksamheten hette Målet.

Charlie är utbildad socionom och har under åren byggt på sin utbildning med fler kurser på universitet. Under åren på Ungplan har hon haft fler uppgifter, hon har arbetat med LSS-frågor och även varit verksam som föreståndare på ett våra HVB-hem för Ensamkommande under period. Hela tiden har hon brunnit för kvaliteten i verksamheten och aktivt arbetat med kvalitetsfrågor parallellt med sina arbetsuppgifter. Sedan hösten 2012 arbetar Charlie heltid som Ungplans kvalitetsutvecklare och finns på vårt kontor i Norrviken, då hon inte är ute i verksamheterna runt om i landet och utför interna revisioner och träffar medarbetare.

”Att få vara med unga och unga vuxna på deras resa och få vara en del av förändringsprocessen är något av det häftigaste som finns. I min nuvarande yrkesroll får jag möjligheter att tillvarata mina erfarenheter och tillsammans med engagerade medarbetare kvalitetssäkra och utveckla vårt arbete på alla nivåer. En givande arbetsuppgift, även om det innebär att jag inte träffar de unga i vardagen på samma sätt som förr. Fördelen är dock att jag kan ta min motorcykel till jobbet numer, vilket är en stor fröjd!”

Till toppen av sidan