Charlotte Ajdert

Kurator

Charlotte Ajdert

Charlotte arbetar som kurator inom Aleris och tar emot patienter på remiss från specialistläkare på vårdcentralen . Hon är utbildad socionom och arbetar med bl a. krissamtal, stödjande och bearbetande samtal relaterade till psykisk ohälsa och livsproblematik. 

Till toppen av sidan