Christina Sundal

Specialistläkare neurologi

Christina Sundal

Behandlingsområden

Neurologi

Christina Sundal är specialistläkare i neurologi med lång erfarenhet av att diagnostisera och behandla neurologiska besvär och sjukdomar. Har du en privat sjukvårdsförsäkring är du välkommen att boka en tid hos Christina.

Christina utför neurologiska utredningar, diagnostik och uppföljning av neurologiska symtom/sjukdomstillstånd som exempelvis migrän, huvudvärk/Hortons huvudvärk, Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, dystonier, epilepsi, MS, resttillstånd efter stroke, ataxier (koordinationsstörning), polyneuropatier (utbredd funktionsnedsättning i de perifera nerverna), neuromuskulära sjukdomar (sjukdomar i perifera nerver och muskler och neurogen smärta.

Christina erbjuder också behandling med botulinumtoxin mot muskeltonusrubbningar som fokal/segmentell dystoni, exempelvis torticollis, blefarospasm, skrivkramp och vissa fall av spasticitet, men även mot migrän och viss annan kronisk huvudvärk.

Till toppen av sidan