Claude Kollin

Specialist i barnkirurgi

Behandlingsområden

Barnkirurgi

Claude Kollin är sedan 1998 dubbelspecialist inom urologi och barn- och ungdomskirurgi. Han har sedan dess arbetat som barnkirurg på Astrid Lindgrens Barnsjukhus inom den urologiska sektionen.

Claude Kollin har en bred kirurgisk erfarenhet och utför årligen ca 900 dagkirurgiska ingrepp. Han bedriver framgångsrik forskning på Karolinska Institutet och disputerade 2012 inom ämnet "Icke nedvandrade testiklar". Denna doktorsavhandling har rönt internationell uppmärksamhet och har bidragit till internationella behandlingsprinciper av retentio testis.

Till toppen av sidan