Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Behandlingsområden

Urologi

Connie Nebelong är kontaktsjuksköterska för patienter som utreds, behandlas och kontrolleras för prostatacancer.

Connies mål är att ge alla patienter och närstående stöd och råd som är individanpassade i det fortsatta vårdförloppet. Hon har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper och vägleder och ger stöd utifrån patientens behov. Basen för vägledning och stöd är det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och/eller palliativ vård.

Connie är leg sjuksköterska sedan 20 år och har via Lunds universitet genomgått ”Allmän onkologi” 7,5 hp (högskolepoäng)  samt via Karolinska institutet, ”Kontaktsjuksköterskan i cancervård” 7,5 hp.

”För mig är det viktigt att vården här på Aleris Specialistvård i Täby utformas tillsammans med patienten och att vi ser patienten där hen är. Det är ett samarbete mellan patient, läkare och kontaktsjuksköterska som leder till den goda och säkra vård vi bedriver här och den är jag stolt över.”

Till toppen av sidan