Einar Thorarinsson

Einar Thorarinsson

Behandlingsområden

Barnsjukvård

Einar är en mycket klok, skicklig och kompetent allmänläkare som ursprungligen kommer från Island.

I kraft av sin stora organisationsförmåga och idérikedom har han blivit teamledare för vårdcentralsteamet. Det innebär att han har till uppgift att driva vårdprocesserna framåt, införa, genomdriva och utvärdera förbättringsåtgärder och se till att kvalitet upprätthålls i varje steg.

Eftersom vår verksamhet bygger på innovation och nytänkande är detta en helt central funktion och utvecklings- och förändringsarbetet driver han i nära samverkan med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef.

Till toppen av sidan