Elisabet Sundström

Leg. psykoterapeut

Auktoriserad socionom och familjerådgivare med utbildning i psykoterapi på kognitiv grund.

Elisabet är aukt. socionom & familjerådgivare. Hon arbetar som handledare – systemteoretisk grund och är utbildad i psykoterapi – kognitiv, gestalt, hypnosterapi samt affektfokuserad korttidspsykoterapi.

Till toppen av sidan