Emma Swanström

Regionchef hemtjänst

Emma Swanström, regionchef

Kontakt

0734-36 78 13
emma.swanstrom@aleris.se

Emma är socionom och har arbetat som verksamhetschef inom äldreomsorgen sedan 2007 inom såväl hemtjänst som särskilt boende. Dessförinnan arbetade hon på Svenska Röda Korset med bland annat äldrefrågor som rörde anhörigstöd och besöksverksamhet.

För Emma har alltid kvalitetsfrågorna varit fokus i yrkeslivet. I takt med att vi möter nya kunder och nya genrerationer kommer kvalitetsbegreppet ständigt att förändras och det är vårt uppdrag att anpassa oss till det. Det goda bemötandet är en annan viktig hörnsten i kvalitetsarbetet. Ett gott bemötande är förutsättningen för att kunden skall känna sig trygg med sin hemtjänst.

"Under mina år som chef inom äldreomsorgen har mitt mål ständigt varit att skapa en verksamhet där kunden ska få fortsätta att leva sitt liv såsom man gjort tidigare, även den dagen då man behöver hjälp från hemtjänsten."

Till toppen av sidan