Eva Jaegers

Verksamhetschef

Eva Jaegers

Verksamhetsområde

Behandlingshem

Eva Jaegers är verksamhetschef på Friaborg i Simrishamn.

Kontakt

0414-184 03, 070-968 73 84
eva.jaegers@aleris.se

Eva Jaegers är utbildad sjuksköterska och har en lång bakgrund inom sjukvården innan hon år 2004 tillträdde sin tjänst på Aleris Friaborg där hon idag arbetar som verksamhetschef och föreståndare. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån ett klientperspektiv erbjuda de bästa evidensbaserade behandlingar som finns, samt att driva utvecklingen av verksamheten framåt.

"Delaktighet är centralt på Friaborg, och varje individ har olika förutsättningar och styrkor att utgå ifrån. Jag tycker det är essentiellt att involvera klienterna i sin egen behandling och en stor del av vår uppgift på Friaborg är att inge hopp inför framtiden. Att skapa verktyg för klienterna som gör att de kan bli så självständiga som möjligt, samtidigt som de får det stöd de behöver under sin återhämtning, är vår viktigaste uppgift."

Till toppen av sidan