Ewa Arnbom

Sjuksköterska

Ewa Arnbom

Ewa har arbetat på vårdcentralen sedan 2004.

Ewa gick sjuksköterskeutbildningen på Karolinska Institutet och blev färdig 1992. Därefter arbetade hon i flera år på akutmottagning och inom ambulanssjukvård. Hon har vidareutbildning inom intensivvård och erfarenhet av ett par års arbete på intensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset. En viss inblick i kriminalvård har hon också efter arbete på Kronobergshäktet.

"För mig är det viktigt att våra patienter får ett personligt och respektfullt bemötande. Det ska vara lätt att få kontakt och hjälp. Genom att sätta patienten i centrum ökar möjligheten till nöjda patienter."

Till toppen av sidan