Ewa Nordvall

Distriktssköterska

Ewa Nordvall

Ewa Nordvall arbetar både med hemsjukvård, mottagningsverksamhet och telefonrådgivning. Hon assisterar också husläkarna vid mindre operationer.

Ewa har egen mottagning där hon bl a tar blodtryck, lägger om sår, vaccinerar, samt efter läkarordination gör hon även spirometri och hörseltester. Som distriktssköterska har hon även förskrivningsrätt på vissa läkemedel och hjälpmedel.

Ewa är även barnsjuksköterska med erfarenhet från barnklinikverksamhet och skolhälsovård. Innan hon kom till Vallatorpsdoktorn arbetade hon med svårt sjuka patienter i hemmet.

”Jag är extra intresserad av kost, hälsa och vaccinationer och information kring det. Som distriktssköterska försöker jag möta varje patient med respekt på ett professionellt och trevligt sätt.”

Till toppen av sidan