Gudrun Diderholm

Anestesiläkare

Gudrun Diderholm

Gudrun har sedan 2004 tjänstgjort på Elisabethsjukhuset där hon specialiserat sig på blockadteknik, framför allt vid axelkirurgi.

Hon har även lång erfarenhet som implantatör av pacemaker, subcutana venportar och centrala dialyskatetrar.

Gudrun har varit verksam vid thoraxanestesin och neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan år 2000 har hon en överläkartjänst på Gävle sjukhus.

Till toppen av sidan