Gunnel Wahlgren

Verksamhetschef

Gunnel Wahlgren

Verksamhetsområde

Äldreboende

Gunnel Wahlgren är verksamhetschef på Kolla Äldreboende i Kungsbacka.

Kontakt

0300-83 43 47, 073-593 81 47
gunnel.wahlgren@aleris.se

Gunnel har lång erfarenhet som verksamhetschef inom primärvården i Region Skåne, de senaste tre åren i Lund samt chefserfarenhet från Norge och äldreomsorgen.

"Arbetet som verksamhetschef är både stimulerande och roligt. Vi kommer att arbeta för en säker och trygg miljö för både kunder och anställda som leder till en verksamhet med god kvalitet och en hög säkerhet. Mina ambition är att skapa en arbetsplats som kommer att präglas av öppenhet, förståelse och empati, alltid med patienten i centrum."

Verksamhet

Till toppen av sidan