Håkan Zackrisson

Specialist i anestesi och intensivvård

Håkan Zackrisson

Håkan blev legitimerad läkare 1993 och specialist i anestesi och intensivvård 2000. Han har arbetat vid anestesi och intensivvårdsklinikerna på Danderyds Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset och har varit forskningsaktiv inom området intensivvårdsrelaterad förvärvad muskelsvaghet. 

Under senare år har han allt mer intresserat sig för anestesi vid ortopedisk kirurgi, ryggkirurgi och dagkirurgi, detta särskilt på Löwenströmska sjukhuset. Sedan 2001 arbetar Håkan även vid Aleris FysiologLabs Sömnmottagning på Sophiahemmet med utredning och behandling av patienter med sömnapnésyndrom.

Till toppen av sidan