Helena Flintzberg

Föreståndare

Helena Flintzberg

Verksamhetsområde

Behandlingshem

Kontakt

0492-750 60, 070-551 85 00
helena.flintzberg@aleris.se

Helena har ett förflutet som sjuksköterska och har examen som specialistsjuksköterska inom ambulans och psykiatri. Hon har även en examen inom psykoterapi. Under ett tiotal år arbetade hon heltid som ambulanssjuksköterska.

Helena har tjänstgjort inom Öppenvårdspsykiatri, Rättspsykiatri, Akutpsykiatri, Missbruksenhet, LVM-hem och nu inom HVB.Parallelt har hon undervisat på kommunal nivå inom både psykiatri, HLR och traumatologi.

"För mig är det viktigt att i arbetet kunna se och identifiera de processer som bidrar till samsjuklighet i kombination med missbruksbeteende och att därifrån kunna påverka klienten till en livsstilsförändring."

Till toppen av sidan